Solarni sistemi za zagrevanje vode

Sa najmanje investiranog novca, zagrevanje vode pomoću solarnih kolektora (solarni paneli) donosi najviše benefita jednom domaćinstvu, restoranu, hotelu ili kompaniji koja za tim ima potrebu. Toplotna energija dobijena na ovaj način potpuno je besplatna a održavanje sistema minimalno. Automatizacijom procesa proizvodnje solarnih sistema za zagrevanje vode dovele su do veoma pristupačnih cena tako da se period otplate investicije značajno smanjio. Ekonomski najisplativije rešenje su Solarni bojleri pod pritiskom kod kojih se razmena toplote vrši po termosifonskom principu, tako da glikol bez pumpe dolazi do izmenjivača u bojleru preko koga prenosi toplotu na vodu. Sa druge strane SPLIT sistemi zahtevaju solarnu grupu i kontroler sa senzorima kako bi se na najbolji i najefikasniji mogući način toplota iz kolektora dovela do izmenjivača u bojleru i prenela tu toplotu na vodu. Kod solarnih bojlera i kolektori i bojler nalaze se na krovu dok se kod SPLIT sistema kolektori nalaze na, a bojler u objektu.

Solarni Bojleri more_vert

Saznajte više

Solarni Bojleri close

Termosifon ili sistem sa prirodnom cirkulacijom je najjednostavnija vrsta sunčevog toplovodnog sistema za zagrevanje sanitarne vode.

Saznajte više
Solarni Sistemi Split more_vert

Saznajte više

Solarni Sistemi Split close

SPLIT sistemima je moguće obezbediti velike količine tople vode za hotele, restorane, motele, bolnice, stacionare i druge objekte.

Saznajte više
Grejanje Prostora more_vert

Saznajte više

Solarno Grejanje Prostora close

SOLARNI sistemi za GREJANJE PROSTORA u velikoj meri se oslanjaju na SPLIT sisteme za zagrevanje sanitarne vode. Kubikaža grejnog prostora odredjuje kapacitet sistema koji je neophodan za njegovo zagrevanje.

Saznajte više