Okapnice


U prateći program i opremu prozora ulaze i daske i okapnice. Okapnica je tzv. spoljni sims čija je funkcija odbrana prozora od uticaja kiše. Njihova osnovna svrha ogleda se u zaštiti spoljašnjeg zida i fasade od slivanja vode i taloženja vlage sa prozora, naročito prilikom kiše, snega i leda. Iako mogu biti od PVC materijala, okapnice su najčešće napravljene od aluminijuma, koji je čvrši i otporniji na udare leda, a i različitim bojama, estetski se uklapa u sve fasade. Prilikom ugradnje okapnica bitno ih je ugraditi pod određenim uglom kako bi se voda nesmetano spirala sa okna. Takođe, neophodno ih je postaviti minimum 2cm od površine zida ukoliko je urađena kompletna izolacija, odnosno i više ukoliko nisu urađeni završni radovi na objektu.

Podprozorske Daske


PODPROZORSKE DASKE ili klupice imaju istu funkciju kao i okapnice. Razlika je što se klupice ugrađuju sa unutrašnje strane prozora. Osnovna funkcija je: zaštita špalete prozora od zimske vlage i zaštite zida i boje od oštećenja. Pored zaštitne funkcije, klupice u velikoj meri imaju i svoju dekorativnu funkciju. Podprozorske daske su izrađene od zahvalnog PVC materijala. Mogu biti različite dubine, u zavisnosti od dubine samog prozora i same linije objekta. Na osnovu svega možemo zaključiti da su okapnice i podprozorske daske dodatna oprema koju ne morate pod obavezno ugraditi, ali da je njihova funkcija neminovna.
home