HIBRIDNI SOLARNI SISTEMI

Hibridni solarni sistemi zapravo kombinuju sve dobre karakteristike ON i OFF GRID SISTEMA. Oni se koriste kada je distributivna mreža električne energije dostupna klijentu ali on želi zaštitu od nestanka struje (bilo da su u pitanju domaćinstva ili proizvodne linije koje usled nestanka struje mogu imati značajne negatvne posledice). Naročito su važni u područjima u kojima, recimo zbog čestih vremenskih nepogoda, neretko nestaje struja sa elektrodistributivne mreže. Hibridni sistemi se povezuju sa mrežom i svakodnevno funkcionišu kao ON GRID sistemi. Međutim, oni imaju i bateriju koja preuzima napajanje u slučaju prekida snabdevanja električnom energijom iz mreže.

Struja proizvedena u panelima najpre će preko hibridnog invertora ići u direktnu potrošnju dok će sav proizvedeni višak najpre dopunjavati baterije (kao kod OFF GRID) a zatim (ukoliko ste izabrali pravi hibridni invertor) predavati distributivnoj mreži (kao kod ON GRID sistema). Kada nema proizvodnje (večernji i noćni sati) invertor će uredjaje napajati najpre iz baterija a tek kada se one isprazne, sistem će iz mreže povući struju. Iako nude najbolje rešenje, hibridni solarni sistemi sa sobom nose i najveće troškove u pogledu investiranja. Pored već pomenutih skupih baterija kod OFF Grid sistema, sam inverter je takodje sa većom cenom.

Hibrid 5kW Cena na upit more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
Hibrid 6kW Cena na upit more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
Hibrid 10kW Cena na upit more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
Hibrid Custom Cena na upit more_vert

Kontaktirajte nas

Solarni set close

Solarni set

Kontaktirajte nas

Kompletan Hibridni solarni sistem sadrži:

  • solarne panele
  • hibridni inverter
  • kontroler punjenja (ukoliko inverter nema već integrisanu funkciju punjenja)
  • baterije
  • Smartmetar (Smart Meter)
  • AC /DC orman sa zaštitnom opremom
  • set kablova i konektora za povezivanje solarnih panela sa inverterom
  • set aluminijumskih nosača solarnih panela
  • dvosmernu mernu grupu
arrow_upward Cenovnik