ON GRID SOLARNI SISTEMI - sistemi na mreži

ON GRID solarni sistem je daleko najisplativiji način korišćenja solarne energije jer ne postoji potreba za baterijama za skladištenje energije. Kako su baterije jedan od najskupljih elemenata solarnog sistema, ostvarujete veliku uštedu već kod početne investicije. Hajde da prvo definišemo šta se podrazumeva pod „mrežom“. Mreža podrazumeva dalekovode i niskonaponsku infrastrukturu elektrodistributivnog preduzeća koje dovodi električnu energiju iz elektrane do vašeg doma ili poslovne zgrade. Dakle ako objekat dobija struju od elektroprivrede, ona je povezana na mrežu.

ON GRID solarni sistemi šalju struju koju proizvode u mrežu, gde se ona čuva za kasniju upotrebu. Prema ugovoru o neto merenju, vlasnik objekta dobija mogućnost da svu električnu energiju koju proizvede kao višak (u toku dana kada je proizvodnja elektrane veća od potršnje u objektu) preda u mrežu i da kasnije može da je koristi (recimo kada zadje Sunce, jer tada elektrana ne proizvodi ništa a potrošnja u objektu se povećava) u bilo kom trenutku.

Po tom ugovoru dobijate status kupac proizvodjač ili prozjumer (eng. prosumer). Najjednostavnije je poredjenje je sa bankovnim računom: slanje struje u mrežu je kao polaganje depozita, a korišćenje električne energije je kao povlačenje sredstava sa računa. Ako prekoračite iznos, potrošite više struje nego što proizvedete u datom mesecu, Elektrodistribucija će Vam naplatiti samo razliku (kako biste izašli iz minusa na bankovnom računu). Ugradnja dvosmernog brojila je obavezna prema ugovoru sa Elektrodistribucijom.

ON Grid 5kW 504.000 Dinara more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
ON Grid 6kW 524.000 Dinara more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
ON Grid 8kW 664.000 Dinara more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
ON Grid 10kW 732.000 Dinara more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
ON Grid 50kW 2.825.000 Dinara more_vert

Saznajte više

Solarni set close

Solarni set

Saznajte više
ON Grid custom Cena zavisi od konfiguracije more_vert

Kontaktirajte nas

Solarni set close

Solarni set

Kontaktirajte nas

Kompletan ON GRID solarni sistem sadrži:

 • solarne panele
 • inverter
 • AC /DC orman sa zaštitnom opremom
 • set aluminijusmkih nosača solarnih panela

U cenu svakog sistema uračunat je i transport. U cenu nije uračunato:

 • montaža i kablovi od invertera do spratne table
 • takse prema Elektrodistribuciji
 • merenja izolacije i uzemljenja
 • dvosmerna merna grupa
 • Smartmetar (Smart Meter)
 • set kablova i konektora za povezivanje solarnih panela sa inverterom
 • izrada tehničke dokumentacije
arrow_upward Cenovnik